برچسب: زندگی در روسیه

خانه / زندگی در روسیه
مشکلات زندگی در روسیه بخش دوم
نوشته

مشکلات زندگی در روسیه بخش دوم

مشکلات زندگی در روسیه بخش دوم  : مشکل سردی هوا در روسیه کشور روسیه به علت نزدیکی به قطب شمال، زمستان ‌های بسیار سرد و طولانی دارد. در مقابل تابستان ‌های این کشور کوتاه بوده و آب ‌و هوای معتدلی دارد. به همین منظور یکی از مشکلات زندگی در روسیه را می ‌توان آب ‌و...